Το ΚατάστημαΟ κ. Κώστας Ρούμπος(αριστερά), ο αδερφός του Δημήτρης και ο γιος του Γιώργος.


Το κατάστημα της επιχείρησης στην πλατεία Ελευθερίας